SADAM

Rohuneeme väikesadam

2017 aastal saime Rohuneeme väikesadama akvatooriumi süvendamise I etapi teostamiseks toetust PRIA – Leader meetmest.